Çevre Politikamız

  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi
  • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.